top of page

1. BĚH: ŘÍJEN 2017 - ČERVENEC 2018

Kurz již probíhá.

Vstup na stránky pouze

pro studenty ročníku.

2. BĚH: ŘÍJEN 2018 - ČERVENEC 2019

Kurz otevřen.

Více informací

zde

VÝCVIK, KTERÝ POSUNE

VAŠE VNÍMÁNÍ JÓGY,

VLASTNÍ PRAXE I VÝUKY

JÓGA JAKO VĚDOMÁ CESTA směřuje k prohloubení, obohacení a leckdy i zdravému zpochybnění toho, co jste se na svých základních kurzech naučili.

Náš učitelský kurz je určen

 • stávajícím lektorům jógy

 • pokročilým studentům jógy s několikaletou vlastní praxí a velkým zájmem o jógu

 

 

Výcvik je inspirován

 • tradičním pojetím vinjasa kramy v soudobém kontextu

 • jógovou terapií

 • vývojovou kineziologií

 • spirální dynamikou

 • somatikou

 • propriocepčními cvičeními

 • Feldenkraisovou metodou

 • přirozeným pohybem

 • biomechanickým spíše než anatomickým přístupem

 • trauma-sensitiní jógou

 • přístupem všímavosti (mindfulness)

 • empatickou komunikací (non-violent communication)

JOGA JAKO VEDOMA CESTRA

ZÁMĚR

Hlavním záměrem učitelského výcviku je především pěstování vlastní vnímavosti, všímavosti a bdělosti nejen v pohybu, dechu a prožitcích.

 

Kurz také poskytne přehled a srovnání základních meditačních technik, se speciálním zaměřením na meditaci a celkový přístup všímavosti (mindfulness).

 

Učitelský kurz směřuje i k posílení schopností učitelů pracovat se studenty individuálně, formou jógové terapie a dovednosti citlivě pracovat se stávajícími zraněními a stavy studentů.

 

Principy jógové terapie aplikujeme nejen u studentů, kteří přicházejí se zraněními či bolestí, ale také preventivně. Uplatňování principů jógové terapie a dalších nabízených metod a technik podporuje rozpoznání a upravení nevyvážeností v těle a je tak vhodné i pro ty, kteří žádnými aktuálními bolestmi netrpí a nevyhledávají jógu z terapeutických důvodů. Tak můžeme přispět k účinnému předcházení zraněním a přetěžování organismu, ke kterému může docházet zvlášť u dynamičtějších jógových stylů.

 

Výcvik povede lektory k tomu, aby co nejlépe dokázali komunikovat se studenty na různých typech lekcí, pečovali o sebe jako učitelé, zůstávali tvůrčí při sestavování lekcí, objevili, vyjasnili si a rozvíjeli svou jedinečnost a dokázali stále růst a vyvíjet se mj. i díky inspiracím mimo „tradiční“ pole jógové praxe.

 

Program je akreditován MŠMT (vzdělávací kurz instruktor jógy 210 hodin), jeho odborným garantem programu je Mgr. Jana Kopecká. Absolvování výcviku umožňuje získání živnostenského listu k výuce jógy. Program se otevře pro min. 10 studentů, maximální kapacita kvůli kvalitě výuky je 20 studentů. 

zamer
casovy rozpis

ČASOVÝ ROZPIS

Výuka bude realizovaná především ve víkendových blocích (celkem 20 hodin) v následujícím rovrhu:

 

pátek   15:00 - 19:40

sobota   9:00 - 18:30 

neděle 9:00 -18:00

 

(rozvrh je předběžný, přesný harmonogram bude k dispozici přijatým studentům). Kurz bude uzavírat intenzivní studijní týden (celkem 40 hodin).  

2.BĚH

-  od října 2018 do července 2019: 

Výuka v roce 2018

 •   5. -   7. října (pá až ne)

 • 16. - 18. listopadu (pá až ne)

Výuka v roce 2019

 • 11. - 13. ledna (pá až ne)

 •   8. - 10. března (pá až ne)

 • 13. - 15. dubna (pá až ne)

 • 10. - 12. května (pá až ne)

 • 14. - 16. června (pá až ne)

 • 22. - 28. července (po až ne)

lektorksy sbor

LEKTORSKÝ SBOR

jóga

Praktikuju a učím jógu založenou na propojení pohybu a dechu (vinjása jóga) a hlavní osu - nebo kostru a srdce řečeno přes tělo -  mé praxe tvoří aštanga jóga.  Aštanga je dynamická praxe, nicméně mě zajímají především její terapeutické účinky. Je mi blízké takové pojetí jógy, které se přiklání k hledání jednoduchého a přirozeného pohybu, který je vedený bez úsilí, tedy s lehkostí.

 

Jógu jsem měla možnost studovat s různými učitelkami a učiteli od roku 2006, nejsoustavněji s Lenkou Kýrovou v Praze a s Borisem Georgievem ve Vídni. Nahlédla jsem také do jógových dílen nejrůznějších zahraničních učitelů  (z aštangistů bych vzpomenula především na Kathy Cooper). 

 

Věřím, že stojí za to hledat inspiraci pro jógovou praxi i v jiných oblastech. Feldenkraisova metoda, body-mind centering a continuum movement  mi pomáhá porozumět a prožívat pohyb v malém rozsahu, pomáhá narušovat hluboko uložené vzorce pohybu, které vedou ke zbytečnému úsilí. Meditace Vipassána je úžasná v tom, že se člověk tolik naučí pozorováním těch nejprostších počitků, které se v těle odehrávají, nejen o těle, ale také o mysli a hlavně o sobě sama. V současné době studuji v u Reny Milgrom Labanovu metodu. Jóga, pohyb a meditace mi ukazují a učí mě, že vše je v pohybu, nestálé a neurčité a že toto poznávání nemusí vést k panice, ale naopak může přinést klid.

jóga a jógová terapie

Józe se věnuji intenzivně od roku 2005. Nejprve jsem studovala dynamické a technické směry (aštanga vinjása jóga, anusara jóga). Později jsem se ve své praxi začala věnovat jemnějším směrům jógy a jógové terapii. Jógu jsem měla možnost studovat v Čechách, Indii, Itálii, Německu a Kanadě, průběžně se vzdělávám především v zahraničí. Od roku 2007 vedu lekce v Praze a v posledních letech i sezónně v Karlových Varech. Inspiraci pro vlastní praxi i vedené lekce hledám i mimo jógové cvičení, v přístupech založených na sebezkoumacích pohybových systémech a na konceptech přirozeného pohybu.

 

Vinjása jóga je o koordinaci, a to nejenom jednotlivých částí těla, ale především o „koordinaci“ procesu dýchání a pohybu v pozicích. Snažím se, aby si studenti neodnášeli z lekcí pouze znalosti „forem“ jógových ásán, ale především pochopení toho proč pohyby dělají. Pochopení by ale nemělo zůstat pouze o vnějším mechanickém pohledu, v józe je důležitá vnitřní zkušenost. Prožívání vlastního těla je způsobem sebezkoumání. Cvičení jógy je především o tom, naučit se prožívat svoje tělo. Věřím, že i současná hlavní cesta jógy jako fyzického cvičení vede k neobjevené tělesnosti, otevírá další možnosti práce se zklidněním mysli a vede k větší mentální a fyzické spokojenosti.

meditace, všímavost (mindfulness) a empatická komunikace

Vedu kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci.

 

Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik v satiterapii a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. Od roku 2012 jsem vedl již desítky kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti. Vedu meditační skupinu v pražském Centru Lotus a meditační ústraní.

 

... sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám ... a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.

Barbora Sojková

jógová filosofie a historie

Cvičení ásan jsem se začala věnovat v roce 2009. Zpočátku mě uchvátila aštánga vinjása jóga, mými prvními učitelkami byly Alice Červinková a Petra Visser. Postupem času jsem dospěla k jemnější vinjásové praxi, kterou doposud studuji u Veroniky Švecové. 

 

Jádrem mého zájmu o jógu je její historie a filosofie. Vystudovala jsem religionistiku se zaměřením na dějiny indických náboženství na Filosofické fakultě UK a Humboldt-Universität v Berlíně. Vyjma dějin jógy se obecně zabývám nejstarším indickým myšlením, především védským náboženstvím, které vyučuji na FF UK. Kromě toho mě zajímá teorie rituálu, vztah jazyka a tělesnosti a dějiny kolonialismu. Dějiny a filosofii jógy přednáším mimo jiné v rámci učitelských programů České akademie jógy a studia Karma Yoga.

Petra Zbuzková

anatomie, biomechanika, spirální dynamika

Jsem vystudovaná fyzioterapeutka, kterou dnes a denně nepřestává udivovat dokonalost a jedinečnost lidského těla.

Od začátku své terapeutické cesty jsem zastávala názor, že není stav těla a duše, při kterém by se tělu nedalo pomoci pohybem a dodnes si za touto myšlenkou stojím.

V roce 2009 jsem byla ve správný čas na správném místě a setkala se s Gabrielou Němečkovou, která se neodmyslitelně zasloužila o to, že se moji nejčastěji indikovanou pohybovou léčbou stala metoda Pilates. Vzdělání a praxi jsem získala pod jejím vedením ve studiu myPilates, které je garantem vzdělání pod záštitou americké univerzity Balanced Body University. Jsem lektorkou individuálních a skupinových lekcí, ve kterých se snažím klientům otevřít dveře k novým pohybovým možnostem.

Dalším mezníkem v mé terapeutické činnosti byl rok 2012, kdy jsem absolvovala základní kurz konceptu Spiraldynamik®. V současnosti žiji ve švýcarském Curychu, kde na specializovaném pracovišti s konceptem denně pracuji. I přes mnohé zahraniční zkušenosti však mohu říci, že mým největším učitelem tohoto konceptu je Lenka Kazmarová, jejíž způsob práce mě oslovil nejvíce.

Od roku 2013 se věnuji vlastní školitelské činnosti. Jsem součástí lektorského týmu Akademie myPilates, které je mým domovským studiem. Ve svých kurzech se snažím prakticky propojit znalosti anatomie s pohybovou praxí. Stálě mě baví objevovat nové didaktické způsoby, jak informace studentům předat co nejefektivněji a cíl mých kurzů naplnit.

Z mého představení se může zdát, že s jógou velké zkušenosti nemám. Ano, jsem jógový začátečník a s jógou v rámci své pohybové praxe pravidelně koketuji. Nicméně funkční anatomie a biomechanika lidského těla jsou stejné. A věřte, že Vám o nich s úsměvem a otevřeností budu ráda povídat.

Please reload

jóga, jógová terapie a ajurvéda

Józe se věnuji od roku 1998 a lekce vedu 11 let. Jako lektorka jógy a jógové terapie vyučuji na lekcích i individuálních konzultacích v Praze. Vedle toho vedu semináře i v dalších městech ČR. V současnosti mj. spoluvytvářím osnovy 800-hodinového výcviku jógové terapie Svastha Yoga & Ayurveda a mentoruji několik mladých jógových učitelů z ČR a zahraničí.

 

Měla jsem možnost, štěstí a čest učit se po celém světě u řady inspirativních jógových učitelů, jimž vděčím za mnohé - zejména Marcele Mikešové, Shivě Rhea, Paddy McGrath, Susi Hately, Godfreymu Devereux a Olivii Crooks. Mými hlavními učiteli jsou členové rodiny Mohanových, posledních přímých žáků legendárního Krišnamačárji – Angarai Ganesha, Indra a Ganesh Mohanovi. Vedle jógy se s velkou vášní věnuji studiu ájurvédy, vývojové kineziologie, spirální dynamiky, fyzioterapie, Feldenkreisovy metody, přirozeného pohybu a tance, kterými obohacuji svou praxi i práci se studenty.

Zaměřuji se především na individuální práci se studenty, na míru šité sestavy a citlivé provázení studentů na jejich vlastní jógové cestě. Soustředím se na pěstování vnímavosti studentů k sobě samotným skrze jógovou praxi.

 

Mým velkým přáním je, abych na lekcích lidem předávala radost ze života, z poznávání, ze zkoušení, zkoumání, hraní si, experimentů... Nemám touhu naučit lidi něco "správně", jak si často pod pojmem jógová terapie představují - tzv. správné dýchání, správný pohyb, správně provedenou pozici. Mým záměrem je tříbit v sobě i lidech okolo vnímavost k sobě i životu. Chuť se zájmem, hravostí, lehkostí, otevřeností a současně klidnou, soustředěnou pozorností v první řadě zakoušet, cokoli se právě děje - se vším všudy. A učit se z toho, tvořit si svůj vlastní styl a být si svým vlastním učitelem, který pak díky vnímavosti, toleranci, otevřenosti a upřímnosti k sobě je schopen totéž zažívat a projevovat i k ostatním. Asi by se to dalo pojmenovat i jako radost a odvahu být tím, kým skutečně jsme právě teď - v pohybu, dechu, myšlenkách, prožitcích.

 

Feldenkreisova metoda

Uvědomujeme si přítomnost? Nebo spíše setrváváme ve své představě o přítomnosti? Dokážeme vnímat, co skutečně cítíme, nebo je to příliš zabarvené naším očekáváním, chtěním či hodnocením? Postupným odstraňováním těchto iluzí se dostáváme hlouběji do nitra, k sobě samým. Pohyb a vnímání svého těla je pro to dobrým prostředkem. Při poznávání sebe sama začneme lépe chápat souvislosti a posuneme se od zabývání se jednotlivostmi k chápání celku.

 

Józe se věnuji od roku 2002. Mé lekce jógy vycházejí z Ashtanga Vinyasa Yogy, se kterou jsem kdysi začínala. Od té doby jsem zkusila různé druhy jógy, ale vždy jsem se k Ashtanze znovu vrátila a o něco zjemnila. Mé chápání jógy velmi ovlivnilo setkávání s panem Rudolfem Skarnitzlem, za jehož laskavé asistence pro mě jóga začala znamenat více prostředek k sebepoznání než jen fyzické cvičení.

 

K Feldenkraisově metodě mě nasměrovala Ivana Vostárková, hlasová terapeutka. Již při mém prvním setkání s metodou na víkendovém semináři jsem cítila, že bych o metodě ráda věděla víc a studovala ji. V roce 2011 jsem započala 4-letý výcvik Feldenkrais International Program Wien 6 (vzdělávací ředitel: Jeremy Krauss), který jsem úspěšně dokončila v únoru 2015. Nadále se pravidelně účastním pokročilých výcviků a rozšiřuji své dovednosti, znalosti a chápání metody.

 

Feldenkraisova metoda podstatně ovlivnila můj přístup k vedení lekcí jógy. Nechávám lidem více prostoru k tomu, aby si sami našli, jak nejpřirozeněji pobývat v jógových pozicích, a neprováděli je „podle předlohy“. Je pro mě důležité, aby při lekcích lidé našli prožitek a vzájemné vztahy, ne pouze tvar pozice.

jóga, vedení individuálních lekcí

Jógou je ovlivněna již od svého dětství. Za to, že se jí stala životní cestou, vděčí svým učitelům (Adrian Cox, Paddy Mc Grath, Angela Farmer, Sharon Gannon & David Life a mnoho dalších), své milující rodině a  skvělým studentům.

Lenka vnímá studium i učení jógy s pokorou a radostí jako své poslání. Její hodiny jsou kombinací cvičení ásan, hudby, poezie, příběhů a meditace.

Na svých lekcích nechává prostor pro hravost  a spíše než k dosažení dokonalých pozic, zve studenty k vlastním objevům a rozvíjení vnímavosti a přirozené inteligence svého těla. 

Věří, že každý kdo bude chtít, pak může najít svou praxi, která bude oporou v každodenním životě a více než úsilím, návratem k radosti a lehkosti. 

Lenka je certifikovanou lektorkou Vinyasy Yogy (Bangkok, Thajsko) a Jivamukti Yogy (New York, USA) a předává radost z jógy svým studentům již 14 let.

 

V Praze učí skupinové i individuální lekce ve studiích Yogame, Jogovně, v Yard resortu a v Lotusu. 

 

V současné době studuje dvouletý učitelský kurz meditace s Jackem Kornfieldem a Tarou Brach.

Šárka Soudková

"trauma sensitive" jóga

Šárka vnímá jógu jako kreativní cestu k poznání a přijetí sebe sama a zdroj inspirace při objevování nových možností. Její praxe je ovlivněna vinyasa jógou, zejména stylem Prana Vashya Yoga, s nímž měla možnost se seznámit prostřednictvím učitelů v ČR a v Indii (Petr Smil, Praha a Vinay Kumar, Mysore). Oprávnění k výuce formou Advanced Diploma of Yoga Teacher Training získala studiem na Prana Yoga Teacher College v kanadském Vancouveru a je vděčná, že zde mohla být žákem inspirativních učitelů jako Shakti Mhi (hatha jóga, restorativní jóga, Pět Tibeťanů) a Jose Pepé Danza (meditace, healing sounds) či Jolene Bayda (jin jóga). Šárka se neustále vzdělává u učitelů jógy po celém světě (Paul & Suzee Grilley, USA; Sebastian Pucelle & Murielle Burellier, Francie; Slava Golubov, Rusko; Anke Mein, Nizozemí; Roy Ereli, Izrael) a zajímá se také o související terapeutické metody (Somatic Experiencing, Body-psychoterapie). Na základě výcviků s Davidem Emersonem (Trauma Center Trauma-Sensitive Yoga) a s Lisou Danylchuk (Yoga4Trauma) zprostředkovává trauma- sensitive jógu, jež je doplňkovou terapií pro lidi, kteří prošli nějakou nadlimitní událostí, užitečnou též při dlouhodobé stresové zátěži, či pro lidi trpící úzkostmi a depresemi. V současné době vyučuje jógu v Čechách, v Izraeli a všude tam, kam ji zrovna její cestovatelská duše zavede.

 

Šárka říká: „Jóga nás učí k návratu k sobě samým. Je to věky prověřená cesta vedoucí k harmonizaci těla, ducha a mysli a tím i k odkrytí nejhlubšího potenciálu každého z nás.“

Please reload

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Vzhledem k charakteru vzdělávacího programu se od uchazečů o studium očekává následující: 

 • vlastní praxe jógy v minimální délce 2 - 3 roky

 • vlastní pedagogická praxe není nezbytnou podmínkou, nicméně je vítaná

 • schopnost číst anglické texty (studijní literatura bude též v AJ)

 

Souhrné podmínky o přijetí a další podmínky vážoucí se k absolvování programu naleznete zde

Další podmínkou přijetí do studia je úspěšné složení přijímací zkoušky, která spočívá: 

 • v registraci do přihláškového systému (viz sekce Registrace)

 • vyplnění a zaslání následujícího dotazníku (dotazník prosím zasílejte čitelně naskenovaný na emailovou adresu vzdelani@akasha.cz do 10. dní od Vaší registrace)

 • kladné vyrozumění o přijetí, které Vám bude doručeno na uvedený email

 

podminky prijeti

CENA

 • 32.000 Kč při přihlášení a platbě celé částky do 30. května 2018

 •  

 • 35.000 Kč pri přihlášení a jedné platbě celé částky po 30. květnu 2018

 •  

 • možnost splátek:

  • 2 splátky v celkové výši 38.500 Kč (1. splátka ve výši 19.250 Kč do 30.5. 2018 a 2. splátka ve výši 19.250 Kč do 17.9. 2018)                   

  • 3 splátky v celkové výši 40.250 Kč (1. splátka ve výši 13.417 Kč do 30.5. 2018 a 2. splátka ve výši 13.417 Kč do 17.9. 2018 a 13.417 Kč do 3.12. 2018)

Cena je uvedena za výukový kurz, není v ní zahrnuto ubytování a jídlo během závěrečného studijního týdne, předpokladaná cena 7000 Kč - 8500 Kč za týdenní ubytování a lahodnou ajurvédskou stravu, definitivně bude cena stanovena na podzim 2018, dle počtu studentů

Storno podmínky

Pokud se nebudete moci Učitelského kurzu zúčastnit ze závažných zdravotních důvodů, oznamte nám to bezprostředně poté, co situace nastane. Dojde-li k závažným zdravotním komplikacím a odhlášení do 30ti dnů před začátkem Učitelského kurzu, je storno platba 20% kurzovného.  Mějte prosím na paměti, že po této lhůtě je platba nevratná. Povinnost uhradit plné kurzovné platí i pro ty, kdo mají platby rozložené na několik splátek a to i v případě, že studium ukončí v jeho průběhu.

 

Souhrné podmínky o přijetí a další podmínky vázoucí se k absolvování programu naleznete zde

cena

REGISTRACE

Registraci do vzdělávacího kurzu proveďte prosím pod následujícím odkazem, vyplňte email, který používáte. Na tomto emailu Vás budeme dále kontaktovat.

 

Dotazník a esej je nezbytné zaslat nejpozději

do 10. dní od vyplnění registrace na adresu vzdelani@akasha.cz.  

Kontakt

Dotazy směřujte na vzdelani@akasha.cz

Učitelský kurz

Jóga jako vědomá cesta

říjen 2017 - červenec 2018

OBSAZENO

 

 

 

Učitelský kurz

Jóga jako vědomá cesta

říjen 2018 - červenec 2019

registrace je nyní otevřena:

registrace
bottom of page