bend-tree-sunset-2401-web.jpg
STABILITA JAKO PŘEDPOKLAD TOKU
WORKSHOP

neděle 29.9.2019

9:30 - 14:00 

Lucie Königová

Jóga bývá často spojována s pružností a adaptabilitou. Ty jsou v životě cenné a nutné, avšak potřebují k sobě i zdánlivý protipól stability.

 

Fyzickou, psychickou i emoční stabilitu můžeme popsat jako to, jak snadno se systém dokáže navrátit do rovnováhy po vyrušení, rozkolísání, zavrávorání.

V samotné stabilitě je tedy zavzata naše vratkost. Už od začátku se tedy počítá s tím, že zakolísáme, zavrávoráme, třeba i upadneme, ocitneme se mimo svou osu a své hodnoty, vykřikneme, někomu ublížíme, na chvíli ztratíme směr...

 

O míře stability našeho těla i srdce rozhoduje naše bdělost, zpřítomnění, upřímnost a ochota být právě tam, kde zrovna jsme a vycházet právě z tohoto bodu. Klíčové jsou načasování a koordinace.

 

Stabilita předchází sílu a úsilí - čím zacentrovanější, opřenější o sebe jsme, čím více stability máme, tím méně úsilí musíme k pohybu fyzickému i mentálnímu vyvíjet. A tím větší sílu v obojím cítíme i plynule přenášíme do okolí. 

 

Na tomto workshopu se zaměříme především na stabilizaci pánve a ramen, aby páteř a končetiny mohly vyvíjet co nejméně úsilí, budeme si hrát s koordinací a načasováním pohybu a současně s časováním i propojeností našich reakcí, tendencí a vzorců v emoční i mentální rovině. Naučíme se několik jednoduchých, ale velmi účinných způsobů, jak nepotlačit a ctít kolísání těla, mysli i srdce, a přitom současně pěstovat a rozvíjet stabilitu.

 

Součástí workshopu jsou i materiály a sestavy cvičení

 

cena semináře:  1050 KČ  cena včetně DPH