Šárka Soudková

Šárka vystudovala sociologii na Filozofické fakultě University Karlovy. V rámci studií i profesního působení v několika státních i neziskových institucích se věnovala tématům domácího násilí, násilí mezi mladými lidmi, genderovým otázkám a represivním i preventivním otázkám sexuálního zneužívání dětí. V současné době se plně věnuje józe a jógové terapii a je na volné noze. Jógu vnímá jako kreativní cestu k poznání a přijetí sebe sama, nástroj pro odkrývání nejhlubšího potenciálu každého z nás a zdroj inspirace při objevování nových možností. V současné době žije v Izraeli, kde vyučuje zejména jin jógu, hatha jógu a trauma-sensitive jógu. Neustále se vzdělává u jógových učitelů po celém světě a seberozvíjí se dalším studiem souvisejících témat (terapie traumatu, krizová intervence, TC-TSY, SE…). Šárka věří, že trauma-sensitive jóga může napomoci holistickému uzdravování nejen konkrétních lidí, ale i celé společnosti.