MarketaTumova.jpg
Markéta Tůmová

 

Jóga mne provází již mnoho let, od dynamických směrů k niternějším formám integrální jógy a  jógové terapie a meditace. Díky vrozené hypermobilitě mne časem začalo více zajímat propojení jógy se současnými fyzioterapeutickými postupy, s vývojovou kinezilogií nebo spirální dynamikou, hledání souvislostí a propojení skrze vlastní prožitky a zkušenosti. Spíše než přesné provedení pozic nacházím podstatu čím dál  více v rozvíjení vnímavosti a všímavosti, v naslouchání a umožnění, v hravém objevování s laskavostí k sobě samé. Nejen na podložce, ale i v každodenním životě.

Jsem velmi vděčná za možnost učit se u velmi inspirativní, a mně drahé, Lucie Königové, u Lenky Nezvalové, Veroniky Švecové a Alice Červinkové, za mnohé vděčím Lence Oravcové a Petře Zbuzkové.  V mnoha ohledech změnila můj život, vnímání i mou jógovou praxi studiuma ájurvédské školy osobního rozvoje u Dr. Martiny Ziskové. Obrovským obohocením pro mne byl jógový výcvik Jóga jako vědomá cesta a je mou velkou radostí moci se také pracovně podílet při organizaci a administraci tohoto výcviku.

Foto:  Gajdoštíková Leni 2018