_MG_8088.jpg
Letní lekce
MASTERCLASS

úterý  18:30 - 20:30

11.8., 1.9., 8.9.

na masterclass lze docházet jednotlivě, je možná zvýhodněná registrace na všechny 3 speciální lekce

Lucie Königová

11.8. DECH PO DECHU...

Dech je metaforou našeho vztahu a přístupu k životu – jak dýcháme, tak také žijeme.  Svědčí o tom, jak reagujeme na nevyhnutelné změny, které život přináší a jak dokážeme přijímat a nechat být. Dech je proto i ústředním tématem této prodloužené lekce. V pozvolna plynoucích sledech jógových pozic budeme pracovat na propojení dechu s pohybem, s tokem energie a se směřováním pozornosti. Tato masterclass bude zaměřena na schopnost napojit se na přirozenou inteligenci těla v plynulém pohybu vedeném dechem. Od pohybu přejdeme k pozorování dechu v meditaci.

 

1.9. S LEHKOU A ČISTOU HLAVOU

V poloze krku a hlavy a v jejich vzájemné souhře se zbytkem těla často spočívá klíč k našemu pocitu v ásánách a k příznivému toku energie celou naší bytostí. Současně nám jóga praktikovaná s pokorou, zvědavostí a citlivostí, vedená plynulým dechem a nenásilně směřovanou pozorností, přinese pocit uvolnění bez rozbředlosti a síly bez úpornosti.

Tato prodloužená lekce vám ukáže jednu z cest, které vám praxi ásán mohou proměnit v očistnou meditaci v pohybu a připraví vás nenásilně a velmi přirozeně na meditaci v sedě, jež nám pomáhají odbourávat stres, čistit mysl a prociťovat klidnou a radostnou podstatu bytí nás samotných i všech okolních bytostí. 

8.9. JÓGA PRO LYMFATICKÉ ZDRAVÍ

Lymfa je jednou z důležitých tělesných tekutin. V sánskrtu se nazývá lasika, od slova las, lesknout se, zářit třpytivým jasem. Tato tekutina je jedním z klíčů k našemu zářivému zdraví a jóga mimo jiné přispívá k tomu, aby náš vnitřní i vnější jas nepohasínal a naše „třpytovody“ nevysychaly. Lymfa proniká všemi tkáněmi v těle a slouží k odvodu zplodin.

 

Jógové cvičení pomáhá lymfu rozproudit a tělu umožňuje snazší

detoxikaci. Na této prodloužené lekci si vyzkoušíte sestavu, která vám pomůže udržet svou lymfu v proudu a své tělo i mysl v záři přirozené vitality.

 cena lekce:  390 Kč/lekce cena včetně DPH

zvýhodněná cena na 3 lekce: 990 Kč včetně DPH

Na všechny 3 letní lekce se přihlašte přes následující odkaz: 

3 x Letní MASTERCLASS s Lucií Königovou

Na jednotlivé lekce se prosím přihlašte přes následující odkazy:

Lekce Dech po dechu 11.8.

Lekce S lehkou a čistou hlavou 1.9. 

Lekce Jóga pro lymfatické zdraví 8.9.