MALY KURZ JT PRO POKROCILE s LUCII
top of page

lektoři a lektorky

Moje lekce se snaží kombinovat důraz na správné dýchání a pohyb v pozicích, tak aby z toho naše tělo postupně získávalo sílu a flexibilitu. Snažím se, aby si studenti neodnášeli z lekcí pouze znalosti "forem" jógových ásán, ale především aby pochopili proč jednotlivé pohyby dělají a aby zakusili, že cvičení jógy je především o tom, naučit se prožívat svoje tělo....

alice_cinda.jpeg

Lucie studuje, praktikuje a učí jógu v tradici Šri  T. Krišnamačariji. Měla možnost a štěstí studovat s řadou inspirativních učitelů, jimž vděčí za mnohé (zejména Marcele Mikešové a Paddy McGrath). Jejími hlavními učiteli jsou A.G. a Indra Mohanovi. Lucie vnímá cestu jógy jako cestu k uzdravení a osvobození, k vyrovnanosti a smíření, vnitřnímu klidu a harmonii. Je přesvědčena, že dál a hlouběji můžeme leckdy proniknout spíše...
 

Jógu jsem měla možnost studovat posledních deset let s různými učitelkami a učiteli , nejsoustavněji a doposud s Borisem Georgievem ve Vídni. Kostru i srdce mé praxe tvoří aštanga jóga, věnuji se ale také tvůrčím vinjásovým sekvencím a jemnějším druhům pohybu (feldenkraisova metoda, body-mind centering).

Jsem vaším průvodcem v hodinách mému srdci velmi blízké jin jógy. Učím také  jemně dynamickou hathajógu, sama osobně ale nemám příliš v oblibě halení jógy do barevných a tajuplných názvů, neboť každý učitel je svým způsobem jedinečný a přináší svůj osobitý styl, který se potom stává jím představovanou jógou. Cítím, že čím dál tím více je to i cesta má. Neustálé a postupné objevování nových míst, možností a přístupu k tělu, dechu, k sobě. V jednotlivých hodinách se snažím o terapeutický přístup k vám ve smyslu toho, abyste se cítili na těle i v mysli v bezpečí a mohli odcházet s úsměvem na tváři.

​Dokážeme vnímat, co skutečně cítíme, nebo je to zastřené naším očekáváním, chtěním či hodnocením? Odkrýváním těchto vrstev se dostáváme do nitra, k sobě samým. Pohyb a vnímání tělesného je pro to dobrým prostředkem. Při poznávání sebe sama začneme lépe chápat souvislosti a posuneme se od zabývání se jednotlivostmi k chápání celku. Moje jógová cesta začala u ashtanga vinyasa yogy a dovedla mě k hlubšímu studiu jógové filozofie a k Feldenkraisově metodě.

 

​Jóga mě uchvátila po mě první návštěvě Indie v roce 1999 a už mě nikdy neopustila. K mým učitelům patří Godfri Devereux, za stálý přísun inspirace patří poděkování Daliboru Štědronskému a Lence Nezvalové. Jsem akreditovaným trenérem licence B – jóga (Univerzita Karlova v Praze, FTVS)...

MarketaTumova.jpg

Jóga mne provází již mnoho let, od dynamických směrů k niternějším formám integrální jógy a  jógové terapie a meditace. Díky vrozené hypermobilitě mne časem začalo více zajímat propojení jógy se současnými fyzioterapeutickými postupy, s vývojovou kinezilogií nebo spirální dynamikou, hledání souvislostí a propojení vnitřního nastavení a vnějšího tělesného projevu. Spíše než přesné provedení pozic nacházím podstatu čím dál  více v rozvíjení vnímavosti a všímavosti, v naslouchání a umožnění a v hravém objevování s laskavostí k sobě samé.

nela.jpg

Přes všechny různé sporty jsem se dostala postupem času až k mé milované józe, v které jsem se našla a neustále se nacházím. Následný úraz kolene mě dovedl k SM systému, který mi pomohl postavit se na nohy bez operace. Proto jsem vděčná, že mohu vše sdílet a předávat dál.

Martina Kemr.jpg
20190821_201639.jpg

Její lekce vycházejí z jógové terapie a čerpají s dlouholetých zkušeností z lekcí tance. Je přesvědčená, že je důležté si pohyb užít, ne přežít, a že student ví nejlépe, co potřebuje. Hrozně nahlas se směje (občas i tam, kde ostatní ne). Zvláštní znamení: extrémní náklonnost k psům, plyšákům, knihám a diskusím o otázkách života, vesmíru a vůbec

Má cesta k józe začala před 10 lety, stále jsem na začátku této cesty poznání. Jóga je součástí mého života, učí mě být více v souladu, žít svobodněji, opravdověji a radovat se. Vnímám studium a učení jógy s pokorou a radostí a takto se ji snažím šířit kolem sebe, jak dospělým tak dětem. Předávat jógu druhým je pro mne jeden ze způsobů, jak lidem pomáhat k celkové vitalitě, objevování vnitřního klidu a sebe samých.

Petra Cempirkova.jpg
IMG_9836.jpg

Taiji a čchi-kung jsem se učila a stále učím u Jana Pletánka a Françoise Hainryho, kteří jsou žáky mistra You Xuan De a Erla Montaigue. Inspiraci jsem čerpala také při pobytu v Číně v roce 2010.

Jsem ráda, že můžu něco z toho zprostředkovat i vám. Největší radost mám, když je lidem po lekci dobře, odcházejí usměvaví, vyladění a připravení s lehkostí zvládat, co každý den přinese.

Jógu jsem začala cvičit asi před osmi lety s cílem dosáhnout větší fyzické flexibility. Postupně se však přede mnou otevírala nádherná cesta a já jsem začala stále víc vnímat, že by byla ohromná škoda omezit se pouze na fyzické cvičení. Jóga pro mne představuje způsob, jakým žijeme a smýšlíme, jak se svou činností zapojujeme do okolního dění, jak se chováme nejen k okolí, ale také k sobě samotným.

color (24).jpg
P5133057_new.jpg

Po více jak patnáctileté kariéře tanečnice a učitelce tance  jsem začala mnohem více objevovat a zkoumat tělo jako způsob vyjádření. To mě přivedlo k objevení spojitostí mezi tělem a myslí a tím, jak se emoce a prožitky v těle projevují a ukládají. Od tance jsem se posunula k technikám těla a mysli jako je rolfing a jóga, od mé vášně  z pohybu směrem k meditaci. Od Vipasany přes zenový Budhismus. 

Momentálně žiji a vyučuji jógu v Praze, a to jak otevřené tak i privátní lekce.

Míša Laversova.jpeg

Jóga je cesta, na kterou jsem vstoupila v roce 2009. Je to cesta, na které se učím pokaždé něco trochu jiného, a při tom stále to stejné. Jóga je práce i hra s tělem ve všech jeho rovinách. Tělo současného člověka, vystavené neutuchajícímu divokému informačnímu hluku a šumu může sloužit jako brána do krajin tišších, meditativních, kde snáze zaslechneme i nějakou tu odpověď, radu, nebo alespoň okusíme oázu skutečného klidu, odpočinku a načerpáme sílu, když se jí zvenku nedostává.

ja hlavice_orez.jpeg

Jóga mi přišla do života v době, kdy jsem léta řešila bolavé a špatně fungující hypermobilní tělo, a pomohla mi k němu najít cestu. Úplně proměnila moje vnímání cvičení, pohybu a dechu a dala okusit uvolnění a svobodě. Postupné zpomalování a jemnější pohyby mě přivedly více k sobě i ke zpomalení mysli.

Marketa Cisarova.jpg
DSC05725_edited.jpg

Už to bude skoro dvacet let, kdy jsem se poprvé setkala s metodou Moshého Feldenkraise. Uchvátila mě svým přístupem k tělu, který není zaměřen na výkony, neklade jasně stanovené systémy a struktury a respektuje jedinečnost každého člověka.

Myšlenka zkusit lekci jógy mi rostla v hlavě delší dobu, až jsem se jednou konečně odhodlala a šla do toho. Byl to pro mne zážitek tak nevšední a obohacující, že jsem již nepřestala. Začala jsem poznávat jógové taje a principy, zjišťovat, co vše zahrnuje a skrývá. Dnes, po několika letech pravidelné praxe, už si život bez ní nechci a ani nedovedu představit.

bottom of page